Kolęda Matki Generalnej

W dniach 7 – 8 stycznia 2017 roku w Domu Generalnym odbyła się tradycyjna w naszym Zgromadzeniu Kolęda Matki Generalnej, na którą przybywają wszystkie Siostry Przełożone naszych domów i siostry z różnych placówek. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Matka Generalna przypomniała nam, że zadaniem dla nas na ten rok jest – włączając się w misję Kościoła – iść i głosić Chrystusa najpierw wobec siebie wzajemnie, a następnie również wobec tych, do których posyła nas Pan. Wieczorem siostry juniorystki oraz postulantka przestawiły krótką inscenizację o sensie Bożego Narodzenia, jednocześnie ukazując prawdę o bezwarunkowej Miłości Pana Boga do każdego człowieka. W niedzielę rano o. Piotr (paulin) odprawił Eucharystię w intencji Matki oraz wszystkich Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń. W homilii wskazywał m.in. na powiązanie Chrztu Pańskiego ze ślubem posłuszeństwa, który powinien być budowany na doświadczeniu Miłości. Wpatrując się w relację Jezusa i Ojca, naszym zadaniem jest najpierw kochać, a następnie wymagać. Jeśli nie kochamy, nie dajemy komuś tego poczucia bycia ukochanym, nie wolno nam od tej osoby wymagać. Kolęda Matki zakończyła się wspólną modlitwą różańcową w intencji każdego z naszych domów i dzieł oraz uroczystym obiadem.