Herb

Z czym się nam kojarzy serce przebite strzałą?          Na płocie, na ścianie czy na murze widzimy nieraz taki rysunek. Albo na walentynkowej kartce. Ale w herbie zakonu? Jakby trochę niepoważnie... Jednak...

Rekolekcje

    Zapraszamy Cię na rekolekcje. To czas, który będziesz mogła przeżyć w naszej wspólnocie. To czas na Eucharystię, Adorację, wysłuchanie konferencji, modlitwę z naszą zakonną wspólnotą, rozmowy, poznanie naszego Zgromadzenia i czas tego, co...

Modlitwy

Siłą wspólnoty jest modlitwa. Nasza Reguła zawiera zachętę do wytrwałości i wierności w modlitwie, do zgodności modlitwy warg z modlitwą serca i życia: rozważajcie w sercu to, co wymawiacie ustami. Codziennie przez pół godziny rozważamy słowa Pisma...

Aktualności

Jezus chce ukryć Cię w swoim Sercu
Jezus chce ukryć Cię w swoim Sercu
 „Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów.” (Św. Ojciec Pio) Jezus zaprasza Cię do podróży w głąb Jego Kochającego SercaCo to za podróż? Adoracja...
Czytaj więcej
Wizyta duszpasterska Ojca Marka
Wizyta duszpasterska Ojca Marka
14 stycznia 2024 r. nasz Dom Generalny w Krakowie odwiedził z tradycyjną kolędą Ojciec Marek augustianin proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Wizyta duszpasterska rozpoczęła...
Czytaj więcej
Kolęda Matki Generalnej
Kolęda Matki Generalnej
"Przy żłóbku Pana w Betlejemie zbieramy się co rokuI blisko w szopie w krąg stajemy, w zachwycie jej uroku...." Również w tym roku w Domu Generalnym...
Czytaj więcej
Święta Rita w Kostowie
Święta Rita w Kostowie
22 listopada 2023 r. uczestniczyłyśmy w uroczystości wprowadzenia relikwii św. Rity w kościele pw. Św. Augustyna w Kostowie w diecezji kaliskiej. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie...
Czytaj więcej
Z wizytą w Śleszowicach
Z wizytą w Śleszowicach
W niedzielę 22 października nasze siostry: S. Weronika, S. Daniela, S. Dorota i S. Teresa wyjechały skoro świt do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Śleszowicach....
Czytaj więcej
Przyjęcie do Nowicjatu s. Rozalii
Przyjęcie do Nowicjatu s. Rozalii
21 października był w naszej Wspólnocie zakonnej bardzo radosnym dniem. Do nowicjatu została przyjęta s. Rozalia. Prosimy o wsparcie modlitewne dla naszej nowej nowicjuszki, aby wytrwała...
Czytaj więcej
Z Matką Bożą Różańcową świętujemy Imieniny Matki Generalnej
Z Matką Bożą Różańcową świętujemy Imieniny Matki Generalnej
"Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jeśli bowiem...
Czytaj więcej
Pielgrzymka do Markowej
Pielgrzymka do Markowej
„Ta polska rodzina była promieniem świata podczas drugiej wojny światowej, niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra w służbie potrzebującym” Papież...
Czytaj więcej

Charyzmat

Mówiąc o charyzmacie mamy na uwadze dary i łaski, którymi wspólnota szczególnie posługuje w Kościele. Wiąże się to duchowością, której zasady zawarte są w regułach oraz w  pismach i przykładzie życia zakonodawców i założycieli.  Święty Augustyn w Regule nakreślił ideał życia we wspólnocie na wzór wspólnoty pierwszych chrześcijan, opisanej w  Dziejach Apostolskich: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Każdemu też rozdzielano według jego potrzeb.

Reguła św. Augustyna kładzie szczególny nacisk właśnie na życie we wspólnocie, na jedność i miłość wzajemną. Wspólnota w ujęciu Augustyna to nie tylko środek służący uświęceniu jej członków czy też pozwalający na podejmowanie skuteczniejszego apostolstwa. Świadectwo życia wspólnotowego to pierwszy  i najważniejszy cel, jaki Augustyn stawia swoim braciom i siostrom: Przede wszystkim w tym celu jesteście zgromadzeni razem, abyście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli  jednego ducha i jedno serce w Bogu.

Z tego podstawowego celu wypływają konkretne zadania i posługi, podejmowane przez wspólnotę w Kościele. W naszym przypadku jest to przede wszystkim działalność związana z wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży.

Postulat
Postulat
Postulat ma dopomóc kandydatce w stopniowym przejściu z życia świeckiego do życia we...
Czytaj więcej
Nowicjat
Nowicjat
Do nowicjatu dopuszczana jest postulantka, o której, na podstawie obserwacji i zebranych...
Czytaj więcej
Juniorat
Juniorat
Juniorat - jeżeli nowicjuszka upewniła się w swoim powołaniu i podjęła dobrowolnie decyzję...
Czytaj więcej
Formacja permanentna
Formacja permanentna
Formacja permanentna - po upływie okresu ślubów czasowych juniorystka może być dopuszczona do...
Czytaj więcej

Apostolat

W naszej działalności apostolskiej od początku najważniejsze miejsce zajmowało nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, a także praca katechetyczna, parafialna i charytatywna. Po wojnie większość prowadzonych przez nas placówek dydaktyczno-wychowawczych została przejęta przez państwo. Przemiany ustrojowe otworzyły przed Zgromadzeniem możliwości podjęcia na nowo  naszych dzieł. Obecnie prowadzimy przedszkola, szkołę podstawową, gimnazjum, ośrodek dla dzieci specjalnej troski. Katechizujemy, organizujemy rekolekcje i dni  skupienia, pracujemy w parafiach. Prócz tego nie brak nam różnorodnych zajęć w naszych domach zakonnych. Na pewno przyda się u nas każda umiejętność, każdy talent, każde gorące serce i każda chętna do pracy para rąk.

Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, na miarę swoich sił, staramy się dzielić tym, czego nas uczy święty Augustyn: poszukiwaniem prawdy poprzez słowo Boże i życiem we wspólnocie miłości, która z wielu czyni jedno serce i jedną duszę.

d213075f08ae8962e675d2a81bea17b8_f71

"Wesołe Przedszkole"
Przedszkole nr 41 im. Aniołów Stróżów

ul. Piekarska 7a
31 - 067 Kraków
tel. (12) 430 50 99
e-mail: przedszkole@augustianki.pl

http://www.przedszkole.augustianki.pl

18ad972d4a63997fdd9d0daf4beba731_f70Przedszkole Sióstr Augustianek
im. św. Anny

pl. Zwycięstwa 11
32 - 005 Niepołomice
tel. (12) 281 10 43
http://www.przedszkole.niepolomice.augustianki.pl

a88cc77029de2b167ce1b7bc043814b9_f72


Szkoła Podstawowa Nr 160
im. św. Augustyna

ul. Skałeczna 10
31 - 065 Kraków
tel. (12) 430 62 55
e-mail: augustianki@interia.pl
http://www.sp160.augustianki.pl

cfb6842d8151f738e17fffb23ad92c51_f69


Liceum św. Rity
ul. Skałeczna 10
31 - 065 Kraków
tel. (12) 431 27 62
e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl
http://liceum.augustianki.pl/

f9fda3f35722888a467bbb7f2874f7cb_f68


Przedszkole Integracyjne
im. Matki Katarzyny z Kłobucka

ul. Kopernika 2
58 - 260 Bielawa
tel. (74) 833 45 28
http://przedszkolebielawa.augustianki.pl/

Static Page

Założycielka

Niewiele zachowało się zapisów historycznych o założycielce polskich augustianek. Pochodziła z Kłobucka, miasta położonego kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Częstochowy. Kłobuck był niewielkim miastem, ale stanowił ważny ośrodek handlu ze względu na jego położenie przy trakcie handlowym z Krakowa na Śląsk i do Wielkopolski. Rozwijało się w mieście rękodzielnictwo, a także metalurgia.

          Kłobuck był także lokalnym centrum kościelnym. Długoletnim proboszczem parafii przy kościele św. Marcina był historyk Jan Długosz, który następnie ufundował przy kościele klasztor kanoników regularnych laterańskich. Zakonnikom przybyłym z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie przekazano w 1453 r. kościół parafialny. Przy parafii istniała szkoła i szpital – przytułek dla ubogich. Kościół zniszczony przez pożar w 1469 r. został odbudowany pod koniec XV w. Do dziś zachowała się kamienna chrzcielnica z 1492 r., przy której zapewne Katarzyna otrzymała sakrament chrztu św.

          O dzieciństwie i latach młodości Katarzyny nic pewnego nie wiadomo. Może przeniosła się do Krakowa razem z rodzicami, może do Krakowa wydano ją za mąż? A może wyemigrowała z Kłobucka razem z mężem? W każdym razie spotykamy ją w Krakowie, gdy ma około 25 lat i jest już wdową. Związana jest z Ojcami Augustianami i pozostającym pod ich opieką kościołem św. Katarzyny na Kazimierzu. Augustianie przybyli do Krakowa za panowania Kazimierza Wielkiego, który sprowadził zakonników z Czech w 1343 r. oraz wybudował klasztor i kościół pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty. Od początków XV w. działało tam Bractwo Matki Bożej Polaków, skupione wokół cudownego wizerunku NMP – fresku w krużgankach kościoła. Zapewne z tym zespołem kultowym przy augustiańskim kościele związane są początki nowej wspólnoty zakonnej.

          Z materiałów dotyczących historii tej wspólnoty, które zgromadził w drugiej połowie XIX w. prowincjał Zygmunt Wołek, dowiadujemy się, że Katarzyna z Kłobucka była  wdową, habit zakonny przyjęła w 1578 r., śluby złożyła w dzień św. Augustyna 28 sierpnia 1579 r., a ponowiła je uroczyście 30 marca 1605, mając lat 53. Wołek nie podaje dokładnie, z jakiego źródła zaczerpnął te informacje. Wspomina jedynie o materiałach  archiwalnych, którymi wówczas dysponował, a które niestety nie zachowały się do naszych czasów.  Na podstawie powyższych danych można zatem przyjąć, że Katarzyna urodziła się w 1551 lub 1552 r.

          Współzałożycielem wspólnoty augustianek był O. Szymon Mniszek, który w latach 1580-1591 sprawował urząd prowincjała. Generał Zakonu O. Spiritus Vincentin pismem z dnia 4 października 1583 r. zezwolił na założenie instytutu Mantelatek trzeciego zakonu. O. Szymon napisał dla nich pierwsze ustawy i zorganizował życie sióstr według Reguły św. Augustyna, na wzór włoskich klasztorów żeńskich rodziny augustiańskiej. Katarzyna z Kłobucka została pierwszą przełożoną wspólnoty. Początkowo siostry mieszkały przy ul. Piekarskiej w drewnianym domu, darowanym im przez Wawrzyńca Justimonti. Wkrótce potem po uzyskaniu zgody króla Stefana Batorego na fundację Katarzyna rozpoczęła budowę klasztoru przy ul. św. Stanisława (dziś Skałecznej).

          Ustawy wydane dla sióstr zatwierdził administrator diecezji krakowskiej, kardynał Jerzy Radziwiłł w 1596 r. Akta Kurii z tego roku wspominają też, że Katarzyna w towarzystwie ówczesnego prowincjała O. Grzegorza Łączkowskiego stawiła się osobiście przed kanclerzem, prosząc o wciągnięcie do akt publicznych pisma generała Zakonu zezwalającego na założenie wspólnoty. Wkrótce potem stawiła się ponownie w towarzystwie Siostry Otylii (jej późniejszej następczyni na urzędzie przełożonej), prosząc o wciągnięcie do akt pisma biskupa Piotra Myszkowskiego, potwierdzającego darowiznę domu dokonaną przez Wawrzyńca Justimonti. Jej zabiegi podyktowane były troską o to, aby te pisma – jak uzasadniała swoją prośbę – nie zginęły wskutek jakiegoś niespodziewanego przypadku. Była jak widać kobietą praktyczną i przewidującą. Kiedy w czasie potopu szwedzkiego klasztor został zrabowany i spalony, przepadły też wszystkie dokumenty fundacyjne i dziś znamy je tylko dzięki wspomnianym odpisom.

          W roku 1605 odbyła się wizytacja klasztoru z polecenia Generała Zakonu O. Hipolita z Ravenny. Dnia 30 marca trzynaście sióstr na czele z Matką Katarzyną potwierdziło uroczyście swoją profesję zakonną na ręce wizytatora generalnego O. Feliksa Milensiusa w kościele św. Katarzyny przed wielkim ołtarzem.

          W roku 1607 prowincjał O. Jakub Mojski wydał drukiem w języku polskim Regułę św. Augustyna i nowe konstytucje dla krakowskich augustianek, z własną dedykacją: Wielebnej Siostrze w Panu Chrystusie, Katarzynie z Kłobucka, Przełożonej Zakonnic Mantelatek Reguły św. Augustyna. Wspominając zasługi Katarzyny prowincjał pisze z szacunkiem i uznaniem:
(…) wszyscy przyznać muszą, jakoś wielkim staraniem oboje to – i duchowne, i zewnętrzne a materialne budowanie do tego czasu opatrowała. Widzimy wszyscy, jakoć Pan Bóg błogosławić raczył, że ani wsi, ani folwarków żadnych nie mając, przecieś i plac na nowy klasztor znalazła, i wszystkoś budowanie mieszkaniu Zakonnic Sług Bożych dosyć sposobne wystawiła. Błogosławiony Pan Bóg, który te myśli w serce twoje dał, żeś zaczęła i dopomógł, żeś do swego skutku przywiodła. Nie będę przypominał, coś o to ucierpiała, jakoś tę pracę krwią swoją pokropiła, bądź pewna tego, żeć to w księgach Bożych napisano (…)

          Wzmianki zachowane w księgach miejskich Kazimierza i Krakowa z tego okresu potwierdzają, że nie były to tylko piękne słowa. Imię Katarzyny z Kłobucka jako przełożonej sióstr zakonnych żyjących pod Regułą św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny pojawia się tam stosunkowo często przy okazji przyjmowania zapisów i darowizn, zakupu działek i budynków, zawieraniu rozmaitych umów i regulacji zobowiązań. Nie brakło tam spraw trudnych, które wiele kosztowały Matkę Katarzynę. Dość wspomnieć choćby proces z uciążliwym lokatorem zakupionego przez konwent budynku, z którego wbrew nakazom sądu nie chciał się wyprowadzić. Czyniąc szkody i uprzykrzając życie mniszkom posunął się w końcu nawet do czynnej napaści na Matkę Katarzynę, którą poważnie zranił, co mu wybaczyła mając wzgląd na Pana Boga i miłosierdzie Jego.

          Dzieło Matki Katarzyny kontynuowały i rozwijały jej następczynie: Otylia Staszynówna, Agnieszka Boguszówna Mnichówna, Magdalena Sielska, a potem wieloletnia przełożona Wiktoria Trojanowska, o której augustianin Fulgenty Dryjacki, około 1670 r. wspomina, że zaraz na urzędzie swoim wyżej klasztoru nadmurowawszy, już nad dwudziestą panien w pobożności i w świętym ubóstwie przełożoną do tego czasu szczęśliwie zostawa. W życiu sióstr prócz modlitwy istotne miejsce zajmowała pomoc ubogim i chorym, troska o kościół, szycie szat i paramentów liturgicznych.Wiele było w tym świątobliwym zgromadzeniu panienek pobożnych, które z pracy rąk swoich żywiły ubogich i kościelnego przyczyniały aparamentu: a same w ostrości i umartwieniu życia pobożności, przez posty a zwłaszcza na modlitwie i służbie Pańskiej trwały – pisze dalej kronikarz augustiański. Siostry podjęły też działalność opiekuńczo-wychowawczą i pedagogiczną, prowadząc nauczanie przyklasztorne, a w późniejszym okresie szkołę.

         Pamięć naszej Założycielki jest żywa w Zgromadzeniu. Modlimy się za jej przyczyną o Boże błogosławieństwo dla naszej wspólnoty i potrzebne łaski. Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej – odpustową uroczystość w naszym kościele parafialnym – obchodzimy także jako dzień imienin Matki Katarzyny. W 2004 r. rozpoczęto przygotowania do otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. Prowadzona w związku z tym kwerenda archiwalna stopniowo wzbogaca gromadzone i opracowywane materiały źródłowe.

         W kościele św. Katarzyny przy ołtarzu św. Mikołaja  z Tolentino umieszczono po restauracji dwie drewniane figury, pochodzące z pierwszej połowy XVII w. Są to postacie kobiet w habitach augustiańskich. U kolan jednej z nich stoi dziecko, unoszące w górę otwartą książkę. Ta rzeźba mogła powstać jeszcze za życia Matki Katarzyny, albo wkrótce po jej śmierci. Może nieznany rzeźbiarz znał Matkę Katarzynę, może właśnie ją i którąś z jej pierwszych towarzyszek przyjął jako wzór dla rzeźbionych postaci? Nie wiadomo. W każdym razie na pewno tak wyglądały pierwsze augustianki. Dlatego zdjęcie tej właśnie rzeźby  znalazło się na pierwszym obrazku z wizerunkiem Matki Katarzyny z Kłobucka.

         Wówczas nie znaliśmy jeszcze daty śmierci Matki Katarzyny. Z zapisów w księgach miejskich można było wywnioskować, że zmarła ona pod koniec 1619 r. lub na początku  roku następnego. W 2009 r. udało się ustalić dokładną datę na podstawie drobnej wzmianki, odnalezionej w księdze intencji mszalnych,  gdzie jest mowa o Mszy św. i nabożeństwie żałobnym, odprawianym w pierwszą rocznicę jej śmierci – z tego zapisu wynika, że Matka Katarzyna zmarła 26 stycznia 1620 r.

         Pod koniec 2009 r. powstał obraz Matki Katarzyny, namalowany przez Elżbietę Centkowską. Oryginał znajduje się w Domu generalnym w Krakowie, kopie zostały przekazane do wszystkich Domów Zgromadzenia. Wydano też folder z wizerunkiem i krótką biografią Matki Katarzyny. 26 stycznia 2010 r. obchodzona była uroczyście rocznica śmierci naszej Założycielki, a 26 dzień każdego miesiąca stał się w Zgromadzeniu dniem szczególnej modlitwy o jej wyniesienie na ołtarze.

Modlitwa o uproszenie łask

za wstawiennictwem Matki Katarzyny z Kłobucka

Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Katarzynę,
aby przez życie we wspólnocie według Reguły św. Augustyna służyła Tobie i bliźnim. Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy i udziel nam za jej wstawiennictwem łaski …,
o którą z wiarą i ufnością prosimy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośby i podziękowania za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Katarzyny prosimy przesyłać na nasz adres.