Biuletyn tradycją Zgromadzenia

Już od ponad 40 lat w naszym Zgromadzeniu co roku gromadzimy wszystkie wydarzenia w biuletynie, który składamy wspólnymi siłami pod koniec grudnia, a następnie wędruje on do każdego z naszych domów. W ten sposób nie tylko dbamy o naszą własną tożsamość, budując historię, ale też dzielimy się ze wszystkimi siostrami tym, co dobrego wydarzyło się w naszych poszczególnych domach. Ta piękna tradycja, zapoczątkowana przez s. Aleksandrę, jest wciąż kontynuowana przez młodsze siostry.