Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Uroczystość Objawienia Pańskiego nasz Dom Generalny w Krakowie odwiedzili Trzej Mędrcy, którzy pomagali Ojcu Markowi (proboszczowi) przy tradycyjnej kolędzie w naszym domu. Ojciec Marek we wstępnym rozważaniu po Nieszporach mówił nam o znaczeniu gwiazdy, która wskazała Mędrcom drogę. Nie chodzi bowiem jedynie o historyczne wydarzenia, jakie miały miejsce, ale przede wszystkim o duchowe znaczenie, jakie dziś mają dla nas te chwile. Królowie przynieśli trzy dary, które stały się symbolami. Codzienność naszego życia to ofiarowanie tych darów. Złoto – oznacza złote serce, czyli kogoś, kto jest hojny i bez uprzedzeń potrafi dawać i nie żałować swych darów. Kadzidło – to nasza cicha, a niekiedy przeżywana w cierpieniu czy rozbieganiu, modlitwa. Często ma formę jedynie westchnienia, ale Jezusowi i to wystarczy. Mirra to nic innego jak uzdrawianie, a każdy z nas posiada dar uzdrowienia innych – poprzez słowo, gest, postawę. To są dary, które Pan Jezus otrzymał od Mędrców. Nie zależało Mu na tych darach w znaczeniu materialnym. Wciąż potrzebuje bowiem jedynie jednego – aby ci, którzy codziennie przychodzą do Niego, te dary właśnie Mu ofiarowywali. On stwarza nam okazję do czynienia dobra. Jest to możliwe jedynie w relacji do drugiego. Tak jak w Trójcy Świętej jest relacja, którą jest Miłość, tak powinno też być między ludźmi. Na koniec Ojciec życzył nam jak najwięcej 5D, czyli Daru Darmo Danego Dla Drugiego.

Następnie po modlitwie, z kolędą na ustach i radością w sercu wyruszyliśmy wspólnie na poświęcenie naszych cel zakonnych i krótką wizytę Ojca w każdej z nich, moment rozmowy oraz indywidualne błogosławieństwo.