Procesja Bożego Ciała w Kalei

31 maja 2018 roku odbyła się procesja Bożego Ciała w Kalei, w której organizację czynnie włączyły się nasze Siostry.