26 stycznia – 399 rocznica narodzin dla Nieba naszej Matki Założycielki

Do tradycyjnego już w Domu Generalnym, uroczystego świętowania podczas rekreacji w dzień 26 stycznia, zostały zaproszone wszystkie nasze Domy, a dla Sióstr zostały przygotowane specjalne upominki oraz zadania. W tym roku był to quiz dotyczący naszej Matki Założycielki oraz historii naszego Zgromadzenia. Oprócz pytań, zostały przygotowane także kartki z aniołami od Matki Założycielki, które towarzyszyć będą Siostrom przez cały rok, wraz z duchowym zadaniem, które przygotuje nas w duchu Św. O. Augustyna na świętowanie okrągłej rocznicy śmierci naszej Matki w 2020 roku. Na kartkach z Aniołami zostały umieszczone numery oznaczające numer pytania quizu. Każda z Sióstr, która wylosowała swojego Anioła, została poproszona o wylosowanie pytania. W przypadku, gdyby się okazało, że Siostra nie zna odpowiedzi, zostały przewidziane także koła ratunkowe. Nagrodą – upominkiem „od Matki Założycielki”, były srebrne krzyżyki, których wartość zakupu, została ofiarowana na misje sercańskie.

Wymowa symbolu Krzyżyka z wpisanym w niego sercem

Krzyżyk jest wprawdzie symbolem Księży Sercanów, ale bardzo koresponduje
on z naszym Herbem augustiańskim, gdzie na tle Ewangelii umieszczone jest serce przebite strzałą.  Jest to jak wiemy parafraza słów naszego Zakonodawcy: 
Swoim Słowem ugodziłeś serce moje i pokochałem Cię. 

Zwróćmy uwagę, że w Krzyżyku Serce jest  niesymetryczne, jakby pulsujące…
Jest to nawiązanie do serca każdej z nas, do serca, które nie jest idealne, często pełne lęku
i słabości. Najważniejsze jednak, że jest wpisane w krzyż Jezusa. To ON bierze na siebie nasze słabości.

Serce w krzyżyku jest też puste… to z kolei zaproszenie, abyśmy odpowiadały miłością na Miłość i „wypełniały je” konkretnymi aktami miłości wobec Boga i człowieka.

Niech Krzyżyk z wpisanym w niego symbolem serca inspiruje nas do tego, byśmy
w duchu wiary i miłości przygotowywały nasze serca do Wielkiego Jubileuszu 400. rocznicy narodzin dla Nieba naszej Matki Założycielki.