Uroczystość św. Augustyna

28 sierpnia 2019 roku, uroczystość Św. Ojca Augustyna, biskupa, doktora Kościoła, filozofa, teologa i założyciela Zakonu Augustiańskiego. W Zgromadzeniu Sióstr Augustianek uroczystość. W Domu Generalnym w Krakowie uroczystą Eucharystię sprawował ks. prof. Kazimierz Łatak, z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. W homilii przypomniał sylwetkę naszego zakonodawcy „Przywołujemy dzisiaj i w liturgii i w praktyce życia naszego zakonnego, św. Augustyna z Hippony. To dawny święty , bardzo dawny, a nawet powiedziałbym starożytny święty. Przypomnę że urodził się w Tagaście w listopadzie 354 r., w Algierii, obecnie w Sukk- Arras. Zmarł w sierpniu 430 r w Hippo- Regius, obecnie Anaba również w Algierii.

Kaznodzieja zaakcentował aktualność spuścizny św. Augustyna.  „Augustyn, dawny święty , żyjący w innej przestrzeni geograficznej, zupełnie innej przestrzeni kulturowej niż nasza. Ale my chrześcijanie wiemy, że święci się nie starzeją. Są ikonami Chrystusa, bez względu na czas, przestrzeń i uwarunkowania kulturowe. Świeci się nie przedawniają, święci – w moim przekonaniu – stale pozostają świadkami młodości Ewangelii i Kościoła. Nigdy nie starzeją się , nie stają się ludźmi jakiegoś „wczoraj”, przeciwnie są ludźmi jutra, ludźmi ewangelicznej przyszłości świata i Kościoła.

Ksiądz profesor nawiązując do realiów współczesnego życia zakonnego, pokazał, że Augustyn uczy nas dzisiaj modlitwy, uczy wiary, nadziei i miłości, wartości, które rozwijają się na cnocie ofiary. Kończąc homilię zachęcał byśmy były wierne temu co przy pomocy łaski Bożej wypracowali nasi święci poprzednicy na czele ze św. Augustynem, „ Nie pozwólmy na desakralizację i sekularyzację naszej tożsamości, naszej kultury życia. Chciał Pan Jezus abyśmy byli znakami sprzeciwu. Wybrałem was ze świata. Nie jesteście już ze świata. Zwycięstwem, które zwycięża świat jest wiara nasza. To św. Jan Apostoł.   To jest dziedzictwo św. Augustyna. Uznajemy go za Ojca. Niech jego dziedzictwo będzie także naszym dziedzictwem i niech to dziedzictwo tworzy naszą kulturę.

Podczas Mszy św. siostry odnowiły śluby zakonne.  Po Eucharystii miało miejsce spotkanie przy stole przy wspólnym śniadaniu. Ksiądz profesor z wielkim profesjonalizmem przedstawił nam wymogi naukowo – badawcze dotyczące odtworzenia biografii naszej Założycielki Matki Katarzyny z Kłobucka. Dotychczasowe poszukiwanie archiwalne wykonane przez s. Krystynę muszą być jeszcze kontynuowane, aby odtworzyć wydarzenia sprzed 400 lat.  Zachęcił do dalszych prac badawczych, bo fakt trwałości jej dzieła świadczy o wielkim duchu Założycielki, jej męstwie i odwadze czerpanej z miłości do Boga i człowieka. Mamy nadzieję, że podejmowane wysiłki zaowocują wyniesieniem na ołtarze Matki Katarzyny z Kłobucka.