Chlebki św. Mikołaja z Tolentino

W Zakonie Augustiańskim ze świętem św. Mikołaja z Tolentino związany jest zwyczaj święcenia małych chlebków, które są rozdawane wiernym jako sakramentalia.

Początkowo chlebki były święcone tylko w kościele św. Katarzyny.  Zapisy w księgach rachunkowych klasztoru augustianek wspominają o ofiarach dla zakrystianina, który przynosił siostrom poświęcony chleb św. Mikołaja z Tolentino. Później, gdy augustianki otrzymały
do użytku kaplicę węgierską, same wypiekały chlebki do poświęcenia. Wśród archiwaliów zachowały się przybory do przygotowywania chlebków. Są to metalowe formy do wycinania z ciasta kółek; były one też używane  do wyrobu komunikantów. Do tego drewniane stemple  z nacięciami do wyciskania na chlebkach kształtu „słoneczka” albo gwiazdki, która  jest atrybutem św. Mikołaja.

Przez długie lata chlebki były przygotowywane w klasztorze w Krakowie i święcone po Mszy św. w kaplicy i rozdawane siostrom w refektarzu. Były także posyłane do Domów Zgromadzenia. Od 2011 r. zaczęto zamawiać w piekarni małe chlebki z krzyżykiem
lub z gwiazdką.  W 2019 r. wrócono do dawnego zwyczaju. Tradycyjne chlebki (w dwóch rozmiarach, małe i nieco większe) zostały upieczone w kuchni klasztornej w nowym piecu konwekcyjnym.