Poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej

Z okazji roku jubileuszowego w naszym ogrodzie klauzurowym stanęło 14 stacji drogi krzyżowej. Została ona uroczyście poświęcona 30 maja przez Księdza Biskupa Kazimierza Górnego, który wskazywał w słowie skierowanym do nas na pasyjny charakter ducha augustiańskiego. Wielu bowiem świętych i błogosławionych naszej Rodziny augustiańskiej miało żywe nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, a nawet stygmaty.