Grant Unijny

Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna w Polsce otrzymało grant unijny w ramach projektu grantowego “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej.

Otrzymałyśmy dofinansowanie w wysokości 24 999,93 zł, z którego został zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy, tablety oraz tablety graficzne) do dwóch prowadzonych przez nas szkół: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. Rity oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek.

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt pomoże szkołom w lepszym sprostaniu wymogom nauczania on-line oraz stacjonarnego z wykorzystaniem narzędzi TIK.