Kolęda Ojca Marka

2 stycznia 2022 r. nasz Dom Generalny w Krakowie odwiedził z tradycyjną kolędą Ojciec Marek augustianin proboszcz kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Kolędę rozpoczęły wspólne Nieszpory, po których wyruszyliśmy
z radością w sercu w kierunku zakonnego refektarza, aby tam  przy wspólnym posiłku i śpiewie kolęd przeżywać dalszą część wizyty duszpasterskiej.