Odpust Matki Bożej Dobrej Rady

26 kwietnia Zgromadzenie Sióstr Augustianek przeżywało odpust naszej patronki Matki Bożej Dobrej Rady. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Bp Kazimierz Górny – biskup senior diecezji rzeszowskiej, a wraz z nim koncelebrowali ją:
o. Beniamin Kuczała OSA, o. Marek Donaj OSA, o. Szymon Jankowski OSA, o. Piotr Lamprecht OSA, o. Mariusz Tabulski OSPPE, o. Samuel Karwacki OSPPE, o. Bolesław Słota CSsR, o. Melchior Cichy OFM, ks. Andrzej Bruździński, ks. Andrzej Scąber, ks. Wiesław Rafacz

Po zakończeniu liturgii wszystkich naszych gości zaprosiliśmy na dalszą część świętowania da zakonnego refektarza.