Promocja książki o Matce Katarzynie z Kłobucka

Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna w Polsce  obchodziło w roku 2020 Wielki Jubileusz  400 – lecia śmierci naszej Matki Założycielki Katarzyny z Kłobucka. Z okazji tej rocznicy, w lutym 2020 roku odbyła się  konferencja naukowa, której celem było lepsze poznanie osoby Matki Katarzyny i Jej aktywności, jak również kontekstu społecznego Jej działalności, zarówno w środowisku lokalnym jak
i ogólnokościelnym. W dniu 23 kwietnia 2022 r. przeżywaliśmy promocję książki Matka Katarzyna
z Kłobucka (1552-1620) Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce będącej owocem tej konferencji. Powstanie książki dedykowanej naszej Matce jest dla nas augustianek bardzo ważnym wydarzeniem, bo odbywa się pierwszy raz w historii Zgromadzenia, a poprzez wygłoszone podczas konferencji referaty, możemy dotknąć historii i czasów dotyczących życia
i posługi naszej Matki Współzałożycielki.                        

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w naszej klasztornej kaplicy. Słowo wprowadzające skierowała do wszystkich s. Weronika Kenar – Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Augustyna w Polsce, zaznaczając, że w tym miejscu Matka Katarzyna żyła, modliła się, budowała pierwsze mury klasztorne i troszczyła się o duchowy i materialny rozwój młodej wspólnoty. Następnie Przełożona Generalna  M. Antonina Szeliga przywitała w imieniu Zgromadzenia Czcigodnych Prelegentów:
Ks. prof. dr hab. Andrzeja Bruździńskiego, Ks. prof. dr hab. Kazimierza Łataka CRL,
O. prof. dr hab. Janusza Zbudniewka OSPPE, S. mgr Krystynę Abramczuk oraz dziękowała tym, którzy nie mogli przybyć prof. dr hab. Bogusławowi Krasnowolskiemu, Ks. dr Andrzejowi Scąbrowi, 
Dk. prof. dr hab. Waldemarowi Rozynkowskiemu i O. dr Wiesławowi Dawidowskiemu
oraz recenzentowi  Ks. prof. Janowi Pietrzykowskiemu

Podczas promocji swoją obecnością zaszczycili nas recenzent książki dr hab. Wiktor Szymborski, Prowincjał Ojców Augustianów O. Beniamin Kuczała, przedstawiciele Zakonów żeńskich i męskich
z zaprzyjaźnionych z nami Wspólnot, przedstawiciele wydawnictwa akademickiego p. dyrektor Adam Lejczak i pani redaktor Klaudia Król oraz delegacja z Kłobucka na czele z Księdzem Wikariuszem Pawłem Cabanem.

Słuchając wypowiedzi naszych prelegentów w augustiańskim klimacie jednego ducha i jednego serca mieliśmy możność na nowo dotknąć czasów pierwszej polskiej augustianki Matki Katarzyny
z Kłobucka.

Na zakończenie ze słowem podsumowania zwróciła się do zebranych M. Ancilla Augustyn – Siostra Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie.