10 września – Święto św. Mikołaja z Tolentino

Dzisiaj w naszym Zakonie obchodzimy święto św. Mikołaja z Tolentino. To święty żyjący na przełomie trzynastego i czternastego wieku we Włoszech, który był pierwszym kanonizowanym Augustianinem. Rozdawał ubogim chleb, pocieszał smutnych, biednych wspierał na miarę swoich możliwości. Do dzisiaj w naszej wspólnocie pieczemy chlebki św. Mikołaja, które są święcone 10 września i przeznaczone przede wszystkim dla osób chorych jako sakramentalia. Na zdjęciach chlebków widać też gwiazdę, symbol św. Mikołaja z Tolentino.