Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

W dniach od 22.09 do 25.09.2022 roku odbył się IV Kongres Młodych Konsekrowanych w Licheniu Starym. Tegoroczne hasło zostało zaczerpnięte z Księgi Izajasza: Powstań i Świeć. W trakcie Kongresu nasze Siostry brały udział w konferencjach wygłaszanych zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie. Głównym punktem każdego dnia Kongresu była Msza św. wraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie zabrakło także czasu na rozmowę, dzielenie się doświadczeniami i  pogodne wieczory: tańce, gry planszowe, czy spotkania przy herbatce.  Był to piękny czas przylgnięcia do Serca Zbawiciela, czas odnowienia swojej tożsamości i domknięcia wszystkich furtek, by tylko Jezus królował w naszych sercach do końca naszych dni.