Przyjęcie do Postulatu

13 października w naszym Zgromadzeniu miała miejsce radosna chwila rozpoczęcia Postulatu przez Kasię. Polecamy ją modlitwie, by wytrwała w postanowieniu służenia Bogu jako Siostra Augustianka.

Postulat ma dopomóc kandydatce w stopniowym przejściu z życia świeckiego do życia we wspólnocie zakonnej. Jego celem jest zbadanie powołania kandydatki i jej zdatności do życia i pracy w naszym Zgromadzeniu
W tym czasie postulantka na modlitwie pogłębia swoje życie religijne i jednocześnie poznaje w ogólnym zarysie duchowość i obowiązki życia zakonnego.