Święto Patronki Przedszkola w Bielawie

25 listopada nasze Przedszkole w Bielawie przeżywało swoje patronalne święto – Matki Katarzyny z Kłobucka. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane i odwiedził je tam niezwykły gość:  sama Matka Katarzyna z Kłobucka,  ubrana nieco inaczej niż znane dzieciom siostry. Nasza Założycielka mówiła  o swojej pracy wśród dzieci i potrzebujących.

Zwieńczeniem spotkania było ofiarowanie grupowych laurek pod portretem Matki Katarzyny i odbiór smakołyków w postaci ciepłych lodów. Do domu każde dziecko zabrało wykonana przez siebie laurkę z portretem Patronki Matki Katarzyny z Kłobucka.

Wspólne świętowanie ponownie przybliżyło dzieciom naszą Matkę Założycielkę, a dla nas było radosnym doświadczeniem poszerzania kręgu osób, które zwracają o Jej wstawiennictwo w swoich potrzebach.