Odnowienie Ślubów Sióstr Teresy i Nikoli

7 grudnia dwie nasze Siostry Teresa i Nikola powiedziały na nowo Bogu swoje Tak składając podczas porannej Eucharystii śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Modlimy się do Boga, by udzielił Siostrom łaski wytrwania i w ich imieniu prosimy również o tą modlitwę.