Kolęda Matki Generalnej

W tym styczniowym czasie, jak co roku celebrując tajemnicę Wcielenia Syna Bożego przeżywałyśmy w naszym Domu Generalnym w Krakowie Kolędę Matki Generalnej i Zarządu Zgromadzenia. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystych Nieszporów z różańcem w dniu 7 stycznia, po nich przeżywałyśmy czas wspólnej radości i bycia ze sobą podczas spotkania w refektarzu.  Matka Generalna podsumowała kończący się rok i razem dziękowałyśmy Bogu za wiele łask otrzymanych w tym czasie. Do ważnych wydarzeń 2022 roku będziemy mogły wracać dzięki ich uwiecznieniu w biuletynie Zgromadzenia. Następnie Matka wprowadziła nas w klimat nowego roku, którego hasło w Kościele brzmi „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, przedstawiła propozycje dotyczące naszej formacji duchowej, zachęcając by było to przede wszystkim odkrywanie Jezusa w Adoracji oraz obdarowała każdą z nas broszurą zawierającą nasz program formacyjny. Patronem roku 2023 w naszym Zgromadzeniu  będzie hiszpański augustianin Alfons Orozco – obchodzimy jego pięćsetną rocznicę złożenia ślubów zakonnych. Po kolacji Siostry Juniorystki oraz Postulantka ubogaciły nas duchowo Bożonarodzeniową Inscenizacją, w której poprzez postacie Marii Magdaleny, Św. Weroniki i Matki Katarzyny z Kłobucka przedstawiły nam ich różne drogi poszukiwania Jezusa.
Niedzielną Mszę św. w intencji Matki Generalnej, Zarządu Zgromadzenia, Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń odprawił O. Piotr Oleś OSPPE. Nawiązując do obchodzonej w tym dniu w Kościele Niedzieli Chrztu Pańskiego celebrans przypomniał nam w homilii, że nasza konsekracja zakonna jest dopełnieniem naszej konsekracji chrzcielnej oraz zachęcał do życia w duchu wdzięczności.
Bogu dzięki za ten wspólnie przeżyty czas.