Apostolat

W naszej działalności apostolskiej od początku najważniejsze miejsce zajmowało nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, a także praca katechetyczna, parafialna i charytatywna. Po wojnie większość prowadzonych przez nas placówek dydaktyczno-wychowawczych została przejęta przez państwo. Przemiany ustrojowe otworzyły przed Zgromadzeniem możliwości podjęcia na nowo  naszych dzieł. Obecnie prowadzimy przedszkola, szkołę podstawową, gimnazjum, ośrodek dla dzieci specjalnej troski. Katechizujemy, organizujemy rekolekcje i dni  skupienia, pracujemy w parafiach. Prócz tego nie brak nam różnorodnych zajęć w naszych domach zakonnych. Na pewno przyda się u nas każda umiejętność, każdy talent, każde gorące serce i każda chętna do pracy para rąk.

Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, na miarę swoich sił, staramy się dzielić tym, czego nas uczy święty Augustyn: poszukiwaniem prawdy poprzez słowo Boże i życiem we wspólnocie miłości, która z wielu czyni jedno serce i jedną duszę.

d213075f08ae8962e675d2a81bea17b8_f71

"Wesołe Przedszkole"
Przedszkole nr 41 im. Aniołów Stróżów

ul. Piekarska 7a
31 - 067 Kraków
tel. (12) 430 50 99
e-mail: przedszkole@augustianki.pl

http://www.przedszkole.augustianki.pl

18ad972d4a63997fdd9d0daf4beba731_f70Przedszkole Sióstr Augustianek
im. św. Anny

pl. Zwycięstwa 11
32 - 005 Niepołomice
tel. (12) 281 10 43
http://www.przedszkole.niepolomice.augustianki.pl

a88cc77029de2b167ce1b7bc043814b9_f72


Szkoła Podstawowa Nr 160
im. św. Augustyna

ul. Skałeczna 10
31 - 065 Kraków
tel. (12) 430 62 55
e-mail: augustianki@interia.pl
http://www.sp160.augustianki.pl

cfb6842d8151f738e17fffb23ad92c51_f69


Liceum św. Rity
ul. Skałeczna 10
31 - 065 Kraków
tel. (12) 431 27 62
e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl
http://liceum.augustianki.pl/

f9fda3f35722888a467bbb7f2874f7cb_f68


Przedszkole Integracyjne
im. Matki Katarzyny z Kłobucka

ul. Kopernika 2
58 - 260 Bielawa
tel. (74) 833 45 28
http://przedszkolebielawa.augustianki.pl/