Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Uroczystość Objawienia Pańskiego nasz Dom Generalny w Krakowie odwiedzili Trzej Mędrcy, którzy pomagali Ojcu Markowi (proboszczowi) przy tradycyjnej kolędzie w naszym domu. Ojciec Marek we wstępnym rozważaniu po Nieszporach mówił nam o znaczeniu gwiazdy, która wskazała Mędrcom drogę. Nie chodzi bowiem jedynie o historyczne wydarzenia, jakie miały miejsce, ale przede wszystkim o duchowe znaczenie, jakie dziś mają dla nas te chwile. …

Biuletyn tradycją Zgromadzenia

Już od ponad 40 lat w naszym Zgromadzeniu co roku gromadzimy wszystkie wydarzenia w biuletynie, który składamy wspólnymi siłami pod koniec grudnia, a następnie wędruje on do każdego z naszych domów. W ten sposób nie tylko dbamy o naszą własną tożsamość, budując historię, ale też dzielimy się ze wszystkimi siostrami tym, co dobrego wydarzyło się w naszych poszczególnych domach. Ta piękna tradycja, zapoczątkowana przez s. Aleksandrę, …

Kolęda Matki Generalnej

W ostatnich dniach grudnia w naszym Zgromadzeniu odbyła się kolęda Matki Generalnej – to wspaniałe spotkanie sióstr ze wszystkich domów, podczas którego wspólnie modlimy się i świętujemy czas Bożego Narodzenia. Losujemy również kartki z modlitwą (za którą z naszych sióstr będziemy się w tym roku modlić). A najmłodsze siostry przygotowują nam przedstawienie. W tym roku oparte ono było na tekstach Brandstaettera. Siostry, wcielając …

Przyjęcie do nowicjatu

8 grudnia – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej – dwie postulantki z naszego Zgromadzenia zostały przyjęte do nowicjatu. Od tego dnia s. Teresa oraz s. Nikola będą coraz bardziej pogłębiać ducha modlitwy i swoją więź z Panem, przygotowując się do złożenia pierwszej profesji zakonnej.

Pamiętajmy o nich w modlitwach, szczególnie w najbliższym czasie!

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

W naszym Zgromadzeniu w listopadzie codziennie wieczorem modlimy się za zmarłych z rodzin naszych Sióstr i z naszej wspólnoty. Zapraszamy do łączności modlitewnej i wykorzystania tej pięknej Koronki do Miłosierdzia Bożego, ułożonej jeszcze przez bł. Piusa IX. Odmawia się ją na różańcu. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początku: Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo… Na dużych paciorkach: O Jezu! Zbawco świata, któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się …

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy sobie dziś, że świętość to nie brodzenie na brzegu oceanu, ale wypłynięcie na głębię w łasce Pana Boga. Nasz święty ojciec Augustyn często powtarzał, że “Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. Przestrzeganie tej właśnie hierarchii jest kluczem do osiągnięcia świętości dla każdego z nas. A święci, którzy nas poprzedzili swoim przykładem mają …

Przyjęcie do postulatu

Kochani, pragniemy podzielić się z Wami naszą wielką radością – 30 września do postulatu w naszej Wspólnocie Zakonnej została przyjęta Agata Wawryniuk, która przyjechała do nas z Leśnej Podlaskiej. Prosimy o wsparcie modlitewne dla naszej nowej postulantki, aby wytrwała w podjętym postanowieniu.

Postulat to pierwszy etap życia zakonnego, to czas głębszego rozeznawania powołania,  to także czas poznawania Zgromadzenia – jego historii  i teraźniejszości. To też czas odkrywania sensu, wartości  i piękna życia wspólnotowego. To również czas pogłębiania zażyłości z Panem Bogiem i dojrzewania do dalszej drogi. Podstawowym Podręcznikiem na tym etapie życia zakonnego jest Pismo Św.

 

Uroczystość św. Augustyna

Dziś w naszym Zgromadzeniu obchodzimy Uroczystość św. Ojca Augustyna – naszego ukochanego Zakonodawcy. W Domu Generalnym w Krakowie miałyśmy w związku z tym zaszczyt gościć dziś J.E. Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, który odprawił Eucharystię i wygłosił do nas Słowo Boże. Ksiądz Arcybiskup mówił m.in. o tym jak ważna jest relacja z Bogiem, a nie tylko wiedza o Nim. Nie wystarczy bowiem studiować czy zgłębiać dzieła teologiczne, ale nade wszystko trzeba słuchać Serca samego Boga, a to możliwe jest jedynie poprzez codzienną modlitwę.

Prosimy również o pamięć modlitewną o całym Zakonie Augustiańskim – o wytrwałe dążenie do świętości, pociąganie innych do miłowania Boga oraz o dar nowych powołań. Bóg zapłać!

Pomódl się wraz z nami modlitwą o miłość za wstawiennictwem św. Ojca Augustyna:

Promienne słońce Kościoła katolickiego, duszo niezrównana, geniuszu potężny i wielki, chwalebny święty Augustynie, przyjmij naszą pokorną i ufną modlitwę. Przed wielu wiekami opuściłeś ziemię, by radować się wiecznym pokojem w Bogu, Twoją jedyną miłością, lecz z Twoich pism rozlewa się wspaniałe światło do naszych umysłów i serc, a ze wspomnień twojego życia płynie słodka ufność w nieskończone miłosierdzie Boże. Pokornie wzywamy Twojej pomocy, o święty Doktorze i Ojcze. Zwróć nasze umysły ku prawdzie. Przez Ciebie tak długo szukanej. Chroń nasze serca od zasadzek namiętności i pychy, które usiłują skierować nas na drogi, gdzie nie ma pokoju. O, Wielki Święty, spraw, abyśmy także i my mogły duszą skruszoną, lecz rozradowaną, powtórzyć okrzyk Twojego płomiennego serca: “Późno Cię pokochałem, o Piękności nieskończona, późno Cię pokochałem!”. Amen.

Fotorelacja na stronie Archidiecezji (fot. A. Bujak) – kliknij

Wzgórze Miłosierdzia – Galilejski Obóz Młodych w Stryszawie

W te wakacje w dniach 11 – 16 lipca jedna z naszych Sióstr brała udział w Galilejskim obozie młodych „G.P.S.” na który przyjechało ok.150 uczestników z całej Polski w wieku od 16 – 26 lat. Dodatkowo byli kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie, które podejmowały się różnych posług. Całemu obozowi towarzyszył motyw wyprawy poszukiwawczej – stąd też kolory moro. Pojechała na obóz jako animatorka dwunastoosobowej grupy dziewczyn w wieku od 20 – 25 lat. Uczestnictwo w rekolekcjach było okazją do apostołowania wśród młodzieży, zaznajomieniem ich z naszym charyzmatem, wspólną modlitwą, doświadczaniem Boga.

Paulińskie Dni Młodych

Wśród licznych możliwości spędzenia wakacji Zakon Paulinów wychodzi do młodzieży z ciekawą inicjatywą. Paulińskie Dni Młodych odbyły się w tym roku Łęczeszycach na Mazowszu w dniach 10-16 lipca 2017 r.

Na to spotkanie jedna z naszych sióstr pojechała wraz z młodzieżą z naszej szkoły oraz absolwentkami i zaprzyjaźnionymi dziewczętami. Łącznie była to grupa 11 młodych osób. Ten piękny tydzień spędziliśmy pod namiotami, których obozowisko rozbiło się obok klasztoru Ojców Paulinów. W tym roku w tych dniach uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski.

Poza modlitwą i spotkaniem ze Słowem Bożym, młodzież miała możliwość wspólnej rekreacji i bliższego poznania innych uczestników. Każdego dnia wspólnie modliliśmy się Jutrznią i Nieszporami, była adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski, a w centrum dnia – Eucharystia. Każdy miał możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Była również szansa uczestnictwa w kręgach biblijnych, podczas których dzieliliśmy się swoimi refleksjami na temat fragmentu Pisma Świętego na dany dzień. Prowadzone są one w małych, kilkunastoosobowych grupach, którym przewodniczy jeden z Paulinów.