Postulat

Postulat ma dopomóc kandydatce w stopniowym przejściu z życia świeckiego do życia we wspólnocie zakonnej. Jego celem jest zbadanie powołania kandydatki i jej zdatności do życia i pracy w naszym Zgromadzeniu W tym czasie postulantka na modlitwie pogłębia swoje życie religijne i jednocześnie poznaje w ogólnym zarysie duchowość i obowiązki życia zakonnego. Postulat trwa jeden rok. Można go przedłużyć do dwóch lat, zależnie od stopnia przygotowania …

Nowicjat

Do nowicjatu dopuszczana jest postulantka, o której, na podstawie obserwacji i zebranych opinii osób odpowiedzialnych za formację, można sądzić, że jest przez Boga wezwana. Nowicjat jest podstawowym okresem formacji. Jego zadaniem jest wprowadzenie nowicjuszki w życia modlitwy. Przygotowuje do świadomego i wolnego oddania się Bogu. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjuszka winna współpracować z łaską Bożego wezwania i podjąć rzetelną pracę nad rozwojem życia …

Juniorat

Juniorat – jeżeli nowicjuszka upewniła się w swoim powołaniu i podjęła dobrowolnie decyzję oddania się umiłowanemu nade wszystko Bogu przez śluby zakonne, wnosi prośbę o dopuszczenie do profesji czasowej. Jest to zobowiązanie się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Pierwszą profesję siostry składają na rok, i ponawiają ją, co roku przez dwa kolejne lata, a następnie na dwa lata. Profeska …

Formacja permanentna

Formacja permanentna – po upływie okresu ślubów czasowych juniorystka może być dopuszczona do profesji wieczystej, przez którą zostaje na stałe włączona do naszego Zgromadzenia. Umocnione łaską Zbawiciela siostry świadomie i dobrowolnie składają publiczne śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, poświęcając się w ten sposób na wieczną służbę umiłowanemu Panu. Każda profeska wieczysta ma obowiązek troszczyć się o ciągły postęp w doskonaleniu naśladowania Chrystusa według …