Dokumenty Fundacji

Fundacja „ADEODATUS” została ustanowiona przez Zgromadzenie  Sióstr św. Augustyna w Polsce.

Cele Fundacji są następujące:

 • wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej,
 • wspieranie wychowania dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i wychowawców
 • wspieranie finansowe tworzenia i utrzymania bazy lokalowej w szkołach oraz innych instytucjach oświatowo-wychowawczych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • dofinansowywanie działalności oświatowo-wychowawczej oraz formacji dzieci
  i młodzieży,
 • dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i wychowawców,
 • wspieranie współpracy rodziny i szkoły,
 • współpracę i instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny,
 • finansowanie remontów, inwestycji i wyposażenia instytucji oświatowo-wychowawczych, przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.

Pełen statut Fundacji dostępny jest w formacie pdf.