Dom pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kalei

Dom w Kalei pod Częstochową jest najmłodszą placówką Zgromadzenia. Został założony w 1984 r. przy kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Anielskiej. W 1989 r. została poświęcona kaplica w Domu zakonnym. Siostry w Kalei podejmują pracę parafialną i katechetyczną.