Dom pw. NSPJ w Bielawie Górnej, ul. Kopernika 2

W 1946 r. Zgromadzenie przejęło Dom Dziecka przy ul. Kopernika 2. Był on założony w 1855 r. przez fundację św. Wincentego a Paulo. Mimo skromnych warunków lokalowych augustianki uczyły i wychowywały w tym domu przeszło 150 dzieci. Prowadziły także w Bielawie aż do początku lat 50-tych przedszkola, punkt opieki nad dziećmi oraz szkołę krawiecką. Na dalszą pracę nie uzyskano pozwolenia władz. Pozostał tylko Dom Dziecka, który w 1960 r. został przekształcony na Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Był on jedyną placówką edukacyjną Zgromadzenia, która nie została zlikwidowana w okresie rządów komunistycznych i była nadal prowadzona przez Siostry. Od 2008 r. funkcjonuje jako Specjalny Ośrodek Wychowawczy.

W 2013 r. przy ośrodku specjalnym założono Niepubliczne Przedszkole Integracyjne. Patronuje mu założycielka wspólnoty augustianek w Polsce, Matka Katarzyna z Kłobucka. Przedszkole obejmuje opieką zarówno najmłodsze dzieci przebywające w ośrodku, jak też dzieci przychodzące z miasta.