Dom pw. św. Anny w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 11

W 1934 r. Zgromadzenie otrzymało propozycję objęcia w Niepołomicach ochronki dla małych dzieci, prowadzonej dotychczas przez Towarzystwo św. Anny. Zgromadzeniu został przekazany domek, będący siedzibą ochronki, wraz z budynkiem gospodarczym oraz 3 morgi gruntu.

Oprócz pracy z dziećmi Siostry opiekowały się również dziewczętami z Sodalicji Mariańskiej, organizowały spotkania formacyjne, okolicznościowe akademie i przedstawienia. Prowadziły także kursy kroju, szycia, haftu, gospodarstwa domowego.

W latach 1936-1937 wzniesiono nowy budynek przeznaczony na Dom zakonny i ochronkę. Działalność ochronki została przerwana w latach okupacji. W tym czasie Siostry prowadziły kursy dla dziewcząt, organizowały z dziećmi i młodzieżą przedstawienia religijne i imprezy okolicznościowe, pomagały w przygotowywaniu dzieci do sakramentów świętych, w czasie wakacji organizowały kolonie dla dzieci.

Po wojnie ochronka wznowiła działalność i została przekształcona w przedszkole „Caritas”. Siostry prowadziły je do 1961 r. Potem decyzją władz zostało ono zamknięte, a na jego miejsce utworzono przedszkole państwowe ze świeckim personelem.

Obecnie Siostry w Niepołomicach włączają się w pracę parafialną i duszpasterską, katechizują. W 1992 r. – po 30 latach przerwy – w odzyskanym budynku otwarto przedszkole niepubliczne. W 2005 r. rozpoczęto wznoszenie nowego budynku przy ul. Jagiellońskiej, do którego przedszkole zostało przeniesione w     2010 roku.