Formacja permanentna

Formacja permanentna – po upływie okresu ślubów czasowych juniorystka może być dopuszczona do profesji wieczystej, przez którą zostaje na stałe włączona do naszego Zgromadzenia. Umocnione łaską Zbawiciela siostry świadomie i dobrowolnie składają publiczne śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, poświęcając się w ten sposób na wieczną służbę umiłowanemu Panu. Każda profeska wieczysta ma obowiązek troszczyć się o ciągły postęp w doskonaleniu naśladowania Chrystusa według ducha św. Ojca Augustyna.

Obraz 014