Juniorat

Juniorat – jeżeli nowicjuszka upewniła się w swoim powołaniu i podjęła dobrowolnie decyzję oddania się umiłowanemu nade wszystko Bogu przez śluby zakonne, wnosi prośbę o dopuszczenie do profesji czasowej. Jest to zobowiązanie się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Pierwszą profesję siostry składają na rok, i ponawiają ją, co roku przez dwa kolejne lata, a następnie na dwa lata. Profeska w czasie trwania junioratu zobowiązana jest nie tylko do pracy nad formowaniem swojej osobowości, ale także zdobywa kwalifikacje do pełnienia prac zawodowych i apostolskich, według potrzeb Zgromadzenia.

DSC_1529