Nowicjat

Do nowicjatu dopuszczana jest postulantka, o której, na podstawie obserwacji i zebranych opinii osób odpowiedzialnych za formację, można sądzić, że jest przez Boga wezwana. Nowicjat jest podstawowym okresem formacji. Jego zadaniem jest wprowadzenie nowicjuszki w życia modlitwy. Przygotowuje do świadomego i wolnego oddania się Bogu.
Pod kierunkiem mistrzyni nowicjuszka winna współpracować z łaską Bożego wezwania i podjąć rzetelną pracę nad rozwojem życia duchowego. Jest to warunek konieczny, by nowicjat był szczęśliwy i posłużył wzrostowi powołania. Nowicjat w naszym Zgromadzeniu trwa dwa lata.
Strój nowicjuszki to sukienka z białym kołnierzykiem oraz biały welon.

nowicjat_sRity25