O Fundacji

Fundacja „ADEODATUS” została założona przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek, aby wspierać rozwój placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie.

Wesprzeć finansowo Fundację można wpłacając na konto bankowe (bank BGŻ BNP Paribas):

Fundacja Adeodatus, ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków

88 1600 1462 1835 4536 4000 0001 – konto ogólne Fundacji

34 1600 1462 1835 4536 4000 0003 – wsparcie działalności Szkoły Podstawowej Nr 160

07 1600 1462 1835 4536 4000 0004 – wsparcie działalności Liceum im. św. Rity

77 1600 1462 1835 4536 4000 0005 – wsparcie działalności Przedszkola Nr 41 w Krakowie

Wszelkich wpłat prosimy dokonywać podając cel przeznaczenia środków w tytule wpłaty np. “ofiara na cele statutowe fundacji“. W przeciwnym wypadku (nie doprecyzowania celu) wpłata musi zostać zwrócona.

Ofiary na kult św. Rity prosimy kierować na konto Zgromadzenia:

11 1240 4719 1111 0010 9520 5132
(Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna, ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków)

Składamy wielkie Bóg zapłać za wsparcie Fundacji!