Patronka

Matka Boża Dobrej Rady jest patronką naszego Zgromadzenia.

Dzień 26 kwietnia poświęcony jest wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny w Jej tytule Matki Bożej Dobrej Rady. Jej obraz słynący łaskami znajduje się we włoskim miasteczku Genazzano w kościele Augustianów. Jest to mały fresk przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, które obejmuje Ją za szyję i tuli się do Jej policzka.

Związana z tym wizerunkiem legenda mówi, że znajdował się on na ścianie kościoła w Skutari w Albanii i w czasie najazdu tureckiego w XV w. został w cudowny sposób przeniesiony przez morze do kościoła w Genazzano, gdzie pojawił się 25 kwietnia 1467 r. Sanktuarium rozwijało się na przestrzeni wieków, przybywali tam liczni pielgrzymi, powstało Bractwo Matki Bożej Dobrej Rady, dla którego papież Leon XIII ustanowił szkaplerz. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 22 listopada 1682 r. Papież Jan Paweł II nawiedził to sanktuarium w 1993 r. i pobłogosławił kopię obrazu, którą zabrał ze sobą udając się
do Albanii.

Matka Boża Dobrej Rady odbiera szczególną cześć w Zakonie św. Augustyna.
W kaplicy Sióstr Augustianek przy kościele św. Katarzyny w Krakowie na Kazimierzu, w bocznym ołtarzu znajduje się XIX-wieczny obraz, przedstawiający scenę wędrówki cudownego wizerunku z Albanii do Italii. Fundacja tego ołtarza była związana z powstaniem Bractwa Matki Bożej Dobrej Rady, erygowanego przez Kardynała Albina Dunajewskiego. Matka Boża Dobrej Rady jest też Patronką krakowskiego Domu zakonnego Sióstr Augustianek, który jest Domem generalnym Zgromadzenia.

Co roku w dniu odpustowej uroczystości 26 kwietnia kaplica zakonna jest otwarta dla wiernych, którzy pragną nawiedzić to szczególne miejsce, aby  prosić o dobrą radę i pomoc Maryi i wziąć do serca Jej słowa: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie.

 Matka Boża Dobrej Rady

Obraz w kaplicy Sióstr Augustianek

(więcej o Kaplicy węgierskiej…)

Modlitwa w czasie nowenny

Antyfona:  Pod Twoją obronę…

P. Módl się za nami Matko Dobrej Rady,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się:

Boże, Ty dałeś nam za Matkę Rodzicielkę umiłowanego Syna swojego, spraw, abyśmy wierni Jej napomnieniom, żyli według Serca Twego i mogli szczęśliwie dojść do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Responsorium:

Prosimy Ciebie, Matko Dobrej Rady,
Którą przeznaczył na to Pan Bóg sam,
Byś cnót prawdziwych wskazała przykłady,
Z pomocą zawsze przybywała nam.

Panno najczystsza, pełna łaskawości,
W potrzebie każdej dobrą radę daj.
Wyproś u Syna przebaczenie złości,
Po śmierci otwórz nam szczęśliwy raj.

Nikną nieszczęścia, troski i cierpienia,
Kiedy pomocną podajesz nam dłoń.
Więc też dla chwały Twojego imienia,
Zawsze ku prośbom naszym ucho skłoń.

Panno najczystsza… 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Panno najczystsza…

O Maryjo, Matko Dobrej Rady, pobłogosław nam z Twoim Boskim Synem:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.